Hjem > Nyheter > Lavere engangsavgift på MC

Lavere engangsavgift på MC

15.12.2014

Nye sykler har blitt billigere, men din gamle sykkel er mindre verdt!

Klippet fra NMCU.org

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2015 å redusere engangsavgiften på motorsykler og snøscooter med gjennomsnittlig 30 prosent. - Motoriserte tohjulinger er en del av løsningen på dagens trafikale utfordringer i byene. Lavere avgifter kan gjøre at flere velger nettopp MC og er derfor et smart trekk, sier NMCU-leder Tor Arne Ljunggren. 

Regjeringen erkjenner i budsjettforslaget at engangsavgiften på MC er høy og følgelig utgjør en stor andel av prisen på en ny MC. Derfor innfører de en ny beregningssats for engangsavgiften: Satsene for motoreffekt halveres, stykkavgiften reduseres med 30 prosent og satsene for slagvolum reduseres med 17 prosent. I følge finansdepartementets egne beregninger utgjør avgiftslettelsene ca. 15.000 kroner for en gjennomsnittlig MC. Totalt koster dette staten 100 millioner kroner i reduserte avgifter.

Helt siden før stortingsvalget i 2009 har MC-importørene og NMCU påpekt skjevheten i beregningsgrunnlaget for MC. Mens biler får avgiften beregnet ut fra bl.a. CO2-utslipp, har avgiften på MC vært basert på slagvolum og motoreffekt i tillegg til stykkavgiften. Dersom CO2-utslippet var beregningsgrunnlaget også for MC ville engangsavgiften blitt betydelig lavere. - EU innfører krav om at MC-produsentene fra 2016 må oppgi CO2-utslippstallene. NMCU anser regjeringens forslag til avgiftsreduksjoner som en foreløpig tilpasning til et nytt beregningsregime som tar høyde for CO2-tallene også for MC, sier Tor Arne Ljunggren. Lavere priser vil forhåpentligvis føre til økt bruk av MC, noe som vil være et bidrag til å løse dagens trafikale utfordringer rundt storbyene:

- Kjøretidsforsøk viser at MC er det mest effektive fremkomstmiddel i byene i rushtidene. Samtidig er utslippene fra tohjulingene mindre, de tar mindre plass å parkere og er derfor mer miljøvennlige enn andre motoriserte fremkomstmidler. Det er mange gode grunner til å velge MC, sier Ljunggren. Han retter imidlertid en liten advarsel til MC-bransjen om ikke å ta ut hele avgiftsreduksjonen i økt fortjeneste: - Avgiftsreduksjonene er bra for alle. Det er viktig at reduksjonene faktisk kommer brukerne til gode, slik at flere velger å kjøre MC. NMCU kommer til å følge prisutviklingen i tiden som kommer, sier NMCU-lederen. 

Årsavgiften er kun prisjustert og vil øke fra kr 1835 til kr 1875. 

Det er avsatt 2,9 milliarder kroner til vedlikehold av riksveiene, hvilket er en betydelig økning fra forrige budsjett. Dette vil kunne stanse forfallet på disse veiene, noe som vil bety økt sikkerhet for motorsyklistene. Regjeringen foreslår også at det på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett skal bevilges vel en milliard til opprustning av fylkesveiene. Også dette vil komme MC-folket til gode. 

Så må vi vente å se om regjeringen får støtte for sitt forslag i Stortinget. For ytterligere informasjon og kommentarer, kontakt NMCU-kontoret, tlf. 90837374. 

Slik er de nye satsene for engangsavgift på MC:

Stykkavgift:     

kr. 7 895                

Motoreffekt (kr/kW)

- første 11 kW, kr. 0                       

- resten kr. 250,00                

Slagvolum (kr/cm3)

- første 125 cm3, kr. 0

- neste 775 cm3,  kr. 32,14                  

- resten kr. 70,48